In house training

Deze opleidingen op maat peilen naar de know-how in uw bedrijf m.b.t. internationale handel- en distributierecht.

Na een eerste doorlichting  krijgt u eerst een actualisatie van de aanwezige know-how. Nadien volgt een trainingsessie  waar aan de hand van oefeningen praktische tips & tricks gegeven worden over het omgaan met contractuele afspraken met buitenlandse partners. Met bijzondere aandacht voor vragen en bezorgdheden in de praktijk. 

Deze opleiding kan aangevuld worden met een auditering van de meeste courante overeenkomsten die gebruikt worden in uw onderneming en met een aanpassing er van. 

Gericht op bedrijfsleiders, commerciële en financiële directeurs van Kmo’s, verkoopteams, distributeurs, agenten en andere tussenpersonen.KMO-portefeuille

Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 40% op de kostprijs van uw opleiding. De kmo-portefeuille is een Vlaamse subsidiemaatregel voor bedrijven die investeren in o.a. opleidingen. De kmo-portefeuille subsidieert 30 of 40% van de kostprijs. Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren.

lees meer