De inhoud van deze website (www.distrilex.eu) bevat enkel algemene informatie over onze adviezen en opleidingen. In geen geval kan de inhoud van deze informatie beschouwd worden als een juridisch advies. Indien U juridisch advies wenst dient U contact op te nemen met ons kantoor.(www.rabotlaw.bewww.distrilex.eu)

In geen geval kan Mr. Philippe Devos aansprakelijk gesteld worden voor de schadelijke gevolgen van het feit dat bezoekers van deze website de inhoud van de informatie als juridisch advies beschouwen.

In geen geval kan Mr. Philippe Devos aansprakelijk gesteld worden voor de schadelijke gevolgen van de inhoud van websites of sociale media van derden waarin informatie wordt gegeven over de activiteiten van Distrilex.

Voor alle geschillen in verband met deze website is het Belgische recht van toepassing. Deze geschillen zullen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent en, voor zover van toepassing, door de daartoe bevoegde instanties van de Orde van Advocaten van de Balie te Gent.