Legal audit

Een legal audit heeft als bedoeling de exportactiviteiten van de onderneming in kaart te brengen en deze juridisch te optimaliseren door een screening en, waar nodig, de aanpassing van:

Uw verkoopsvoorwaarden
De overeenkomsten met uw klanten
De overeenkomsten met uw distributeurs, agenten en tussenpersonen
De gebruikte Incoterms
De eventuele handelsbelemmeringen op uw producten en diensten
De betalingswijzen o.m. documentair krediet
De subsidiëring van exportgerichte activiteiten

Voor een legal audit kan u beroep doen op subsidie via de KMO-portefeuille

contacteer ons

Legal advice

Een legal advice is een ad hoc advies betreffende één welbepaald contract of geschil met een van uw handelspartners in het buitenland.

Legal advice komt niet in aanmerking voor subsidies.

contacteer ons